Eyðublöð Ríkisskattstjóra 2011

Staðgreiðsla

Stofnskrá

RSK 5.02 Tilkynning til skattyfirvalda, til launagreiðendaskrár staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrár. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 5.04 Tilkynning um afskráningu af launagreiðendaskrá staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrá. Útfyllanlegt
RSK 5.07 Fjársýsluskattur - Tilkynning um skattskylda starfsemi. Útfyllanlegt
RSK 5.30 Tilkynning til ríkisskattstjóra um skilaskyldu á staðgreiðslu af vaxtatekjum.   

Staðgreiðsla og tryggingagjald

RSK 5.05 Umsókn um skattkort. Rafræn skil
RSK 5.06 Sundurliðun á staðgreiðslu opinberra gjalda. (Leiðbeiningar)  
RSK 5.09 Umsókn um endurgreiðslu á staðgreiddum opinberum gjöldum. Útfyllanlegt
RSK 5.12 Skilagrein staðgreiðslu af launum.  
RSK 5.15 Umsókn um skráningu á afdreginni staðgreiðslu. Útfyllanlegt
RSK 5.22 Staðgreiðsla opinberra gjalda - Skilagrein vegna 38. greinar Útfyllanlegt
RSK 5.26 Sundurliðun á launum og tryggingargjaldi manna, samkvæmt E101 vottorði.  
RSK 5.41 Takmörkuð skattskylda, skilagrein staðgreiðslu. Rafræn skil
RSK 5.44 Arðgreiðslur og söluhagnaður erlendra aðila. Útfyllanlegt
RSK 5.46 Staðgreiðsla af vöxtum í samræmi við 6. gr. reglugerðar nr. 1082/2009.   
RSK 5.47 Umsókn um skattkort fyrir samsköttun í staðgreiðslu.  

Fjármagnstekjuskattur

RSK 5.19 Skattur af vöxtum og arði, skilagrein vegna staðgreiðslu. Rafræn skil
RSK 5.34 Sundurliðun á innheimtum fjármagnstekjum.  

Virðisaukaskattur

Stofnskrá

RSK 5.02 Tilkynning til skattyfirvalda, til launagreiðendaskrár staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrár. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 5.04 Tilkynning um afskráningu af launagreiðendaskrá staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrá. Útfyllanlegt
RSK 10.31 Könnun á starfssambandi, vegna tilkynningar til VSK-skrár og/eða til launagreiðendaskrár staðgreiðslu.  

Skýrslur

RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 24,5% og 7% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 7% og 14% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 25,5% og 7% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.02 Leiðrétting á 24,5% og 14% virðisaukaskatti. Útfyllanlegt
RSK 10.06 Virðisaukaskattur, Bráðabirgðaskýrsla fiskvinnslufyrirtækis.  
RSK 10.24 Skýrsla um virðisaukaskattsskyld kaup þjónustu frá útlöndum.  
RSK 10.25 Samanburðarskýrsla virðisaukaskatts, árssundurliðun vegna rekstrar 2010, fylgiskjal með skattframtali 2011. Rafræn skil
RSK 10.26 Leiðréttingarskýrsla virðisaukaskatts. Útfyllanlegt
RSK 10.27 Afstemming virðisaukaskatts vegna blandaðrar starfsemi, fylgiskjal með skattframtali 2011 (vegna rekstrar 2010). Rafræn skil
RSK 10.60 Tilkynning um rétt til takmarkaðra nota VSK-bifreiðar í einkaþágu.  

Endurgreiðslur

RSK 10.14 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu við nýbyggingu á húsnæði í eigu sveitarfélaga. Útfyllanlegt
RSK 10.15 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu við endurbætur og viðhald á húsnæði í eigu sveitarfélaga. Útfyllanlegt
RSK 10.16 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna sölu á verksmiðjuframleiddum íbúðarhúsum.  
RSK 10.17 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggingaraðila vegna vinnu á byggingarstað við nýbyggingu, endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði. Útfyllanlegt
RSK 10.18 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil
RSK 10.19 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við nýbyggingu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil
RSK 10.23 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts, vegna kaupa sveitarfélags eða ríkisstofnunar á þjónustu. Útfyllanlegt
RSK 10.34 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts af sölu á heitu vatni og/eða rafmagni til hitunar húsa og laugarvatns.  

Önnur rekstrarblöð

Skattframtöl

RSK 1.04 Skattframtal rekstraraðila 2011, vegna tekjuársins 2010. Rafræn skil
RSK 1.05 Launaframtal 2011, launagreiðslur 2010. Rafræn skil
RSK 1.07 Greinargerð 2011, um fjármagnstekjur ársins 2010.  
RSK 1.09 Framtal vegna búnaðargjalds 2011, rekstrartekjur 2010.  
RSK 1.11 Framtal vegna jöfnunargjalds alþjónustu 2011.  
RSK 1.12 Erfðafjárskýrsla. Útfyllanlegt

Fylgiskjöl með framtali

RSK 4.01 Eignaskrá, skýrsla um fyrningar, kaup og sölu eigna á árinu 2010, fylgiskjal með skattframtali 2011. Rafræn skil
RSK 4.03 Rekstraryfirlit fólksbifreiðar, fylgiskjal með skattframtali árið 2011. Rafræn skil
RSK 4.05 Samræmingarblað, fylgiskjal með skattframtali árið 2011. Rafræn skil
RSK 4.08 Landbúnaðarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali 2011. Rafræn skil
RSK 4.09 Greinargerð um fólksbifreið, fylgiskjal með skattframtali árið 2011. Rafræn skil
RSK 4.10 Rekstraryfirlit, fylgiskjal með skattframtali 2011. Rafræn skil
RSK 4.11 Rekstrarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali einstaklinga 2011. Rafræn skil
RSK 4.14 Framhaldsblað, skattframtal rekstraraðila 2011. Rafræn skil
RSK 4.21 Greinargerð um skattfrádrátt nýsköpunarfyrirtækis. Rafræn skil
RSK 4.24 Skýrsla lögaðila á lágskattasvæði (CFC).  
RSK 4.25 Skýrsla eiganda í lögaðila á lágskattasvæði (CFC). Rafræn skil

Gagnasöfnum vegna skattframtals

RSK 2.01 Launamiði 2011, launagreiðslur 2010. Rafræn skil
RSK 2.02 Greiðslumiði. Rafræn skil
RSK 2.025 Greiðsluyfirlit, yfir hvers konar greiðslur til aðila sem bera takmarkaða skattaskyldu hér á landi. Rafræn skil
RSK 2.035 Bifreiðahlunnindamiði. Rafræn skil
RSK 2.04 Samtalningsblað hlutafjár. Útfyllanlegt
RSK 2.045 Hlutafjármiði. Rafræn skil
RSK 2.06 Samtalningsblað, stofnsjóður (samvinnufélög).  
RSK 2.065 Stofnsjóðsmiði, samvinnufélög.  
RSK 2.085 Hlutabréfakaup samkvæmt kaupréttarsamningi.  

Aðrir skattar og gjöld

Olíu- og kílómetragjald

RSK 18.01 Tilkynning um olíugjaldsskylda starfsemi, umsókn um heimild til að bæta litar og/eða merkiefnum í gas- og dísilolíu. Útfyllanlegt
RSK 18.02 Olíugjaldsskýrsla Gildir frá 01.01.2011. Útfyllanlegt
RSK 18.03 Beiðni um endurgreiðslu 85% olíugjalds af olíu vegna rekstrar almenningsvagna í áætlunarferðum. Gildir frá 01.01.2011 Útfyllanlegt
RSK 18.21 Umsókn um heimild til aksturs á ökumælis.  
RSK 18.22 Innlögn skráningarmerkis eða afskráning ökutækis með ökumæli.  

Umhverfis- og auðlindaskattar

RSK 10.50 Tilkynning um skattskyldu vegna sölu á raforku og heitu vatni. Útfyllanlegt
RSK 10.51 Skattur á raforku og heitt vatn. Útfyllanlegt

Úrvinnslu- og skilagjald

RSK 10.48 Skilagjaldsskýrsla, skýrsla um skilagjald og umsýsluþóknun á drykkjarvörur í einnota umbúðum. Útfyllanlegt
RSK 10.80 Tilkynning um úrvinnslugjaldsskylda starfsemi.  Útfyllanlegt
RSK 10.81 Úrvinnslugjaldsskýrsla. Útfyllanlegt

Vörugjald og áfengisgjald

RSK 11.01 Vörugjaldsskýrsla. Útfyllanlegt
RSK 11.02 Endurgreiðsluskýrsla vörugjalds. Útfyllanlegt
RSK 11.03 Endurgreiðsluskýrsla vörugjalds, framhaldsblað.  
RSK 11.04 Yfirlit yfir kaupendur.  
RSK 11.05 Uppgjörsblað vörugjalds, með tilliti til endurgreiðslu.  
RSK 11.11 Tilkynning um vörugjaldsskylda starfsemi og/eða umsókn um vörugjaldsskírteini framleiðanda o.fl.  
RSK 11.12 Tikynning um áfengisgjaldsskylda starfsemi. Umsókn um áfengisgjaldsskírteini. Útfyllanlegt

Einstaklingar

Skattframtöl og fylgiskjöl

RSK 1.01 Skattframtal manns 2011 vegna tekjuársins 2010. Rafræn skil
RSK 1.02 Skattframtal barns 2011, vegna tekjuársins 2010. Rafræn skil
RSK 1.03 Skattframtal dánarbús 2011, fyrir framtalsskil á öðru ári eftir andlát og síðar.  
RSK 1.12 Erfðafjárskýrsla Útfyllanlegt
RSK 2.01 Launamiði 2011, verktakagreiðslur 2010 Rafræn skil
RSK 2.02 Greiðslumiði. Rafræn skil
RSK 3.01 Framhaldsblað með skattframtali 2011.  Rafræn skil
RSK 3.02 Kaup og sala eigna. Rafræn skil
RSK 3.03 Húsbyggingarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali 2011. Rafræn skil
RSK 3.04 Ökutækjastyrkur, fylgiskjal með skattframtali 2011. Rafræn skil
RSK 3.05 Umsókn um lækkun. Rafræn skil
RSK 3.08 Vaxtagjöld og búseturéttur vegna kaupleiguíbúða. Rafræn skil
RSK 3.11 Dagpeningar, fylgiskjal með skattframtali 2011. Rafræn skil
RSK 3.13 Greinargerð um sjómannaafslátt, fylgiskjal með skattframtali 2011. Rafræn skil
RSK 3.14 Fyrirframgreiðsla vaxtabóta.  
RSK 3.15 Sala/innlausn verðbréfa. Rafræn skil
RSK 3.16 Mótreikningur, vegna tapaðra fjármagnstekna.  
RSK 3.17 Ósk um breytingu á álagningu opinberra gjalda.  
RSK 3.18 Umsókn um leiðréttingu á fyrirframgreiddum barnabótum 2011.  
RSK 3.19 Hlutabréfaeign - kaup og sala á árinu 2010. Rafræn skil
RSK 3.22 Frádráttur vegna viðhalds og endurbóta á íbúðar- og frístundahúsnæði. Fylgiskjal með skattframtali 2011. Rafræn skil
RSK 3.23 Viðbót við auðlegðarskattsstofn. Endurreikningur vegna hlutabréfaeignar í árslok 2009.  

Endurgreiðslur

RSK 10.18 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil
RSK 10.19 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við nýbyggingu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil

Önnur eyðublöð

RSK 14.10 Beiðni um vottorð  

Fyrirtækjaskrá

Tilkynningar

RSK 17.20 Tilkynning um stofnun hlutafélags. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.21 Tilkynning um stofnun einkahlutafélags. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.22 Tilkynning um sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri. Útfyllanlegt
RSK 17.40 Tilkynning um breytingu á póstfangi. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.41 Tilkynning um breytingu á nafni ehf/hf. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.42 Tilkynning um breytingu á stjórn. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.43 Tilkynning um breytingu á framkvæmdastjórn og prókúru ehf/hf. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.44 Tilkynning um hækkun/lækkun á hlutafé ehf/hf. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.45 Tilkynning um breytingu á endurskoðendum ehf/hf. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.46 Tilkynning um úrsögn úr stjórn o.fl. Útfyllanlegt
RSK 17.47 Tilkynning um breyttan tilgang/starfsemi ehf/hf. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.52 Tilkynning um slit á einkahlutafélagi. Útfyllanlegt

Umsóknir og vottorð

RSK 17.01 Umsókn um skráningu og úthlutun á kennitölu til félaga, samtaka og annarra aðila. Útfyllanlegt
RSK 17.02 Umsókn um skráningu og úthlutun á kennitölu fyrir húsfélag. Útfyllanlegt
RSK 17.03 Umsókn um kennitölu fyrir sameignarfélag. Útfyllanlegt
RSK 17.04 Umsókn um skráningu og útgáfu á kennitölu fyrir erlent fyrirtæki vegna bankaviðskipta á íslandi. Útfyllanlegt
RSK 17.60 Beiðni um vottorð, samþykktir eða önnur skjöl. Útfyllanlegt
RSK 17.90 Umsókn um kennitölu fyrir CFC-félag Útfyllanlegt
 
 
 
Hörður S. Erlingsson

Hörður útskrifaðist sem viðskiptafræðingur á endurskoðunarsviði frá Háskóla Íslands árið 1994.Hann hefur starfað að mestu leyti á bókhalds- og endurskoðunarskrifstofum frá því að hann lauk námi. Lengst hefur hann starfað á Endurskoðunarskrifstofunni Skil sf. við ársuppgjör og bókhald, framtalsvinnu og endurskoðun. Hörður hefur því víðtæka reynslu og afburðaþekkingu á reikningsskilum og framtalsaðstoð.

Website: www.hsebokhald.is

Þú getur fengið ráðgjöf eða tilboð frá okkur án nokkurra skuldbindinga.

Hringdu í síma: 571 6388

* Markmið okkar er að svara öllum fyrirspurnum innan 24 stunda.

Skráning á póstlista.

Viltu fá fréttir af skattamálum? Þá endilega skráðu þig á póstlistann okkar.

Hafa samband

Smiðshöfða 1, 110 Reykjavík

+354 571 6388

Kennitala: 650511-0340

hsebokhald(hjá)hsebokhald.is